Sale
  • Hong Yin (in Vietnamese)
  • Hong Yin (in Vietnamese)

Hong Yin (in Vietnamese)

Sorry, currently out of stock

Click here to be notified by email when Hong Yin (in Vietnamese) becomes available.

Falun Dafa Book: Hong Yin  - Vietnamese Translation is a collection of poems written by Mr. Li Hongzhi (the founder of Falun Dafa, also called Falun Gong).

---

洪吟(越南文

洪吟(越南文